دانلود کتابهای 1000 Basic English Words

مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش جدید مجموعه چهار سطحی تقویت واژگان 1000 Basic English Words  است که توسط انتشارات کامپس Compass  تجدید چاپ شده است.این مجموعه جهت معرفی 1000 وازه اساسی زبان انگلیسی به فراگیران و تقویت فراگیری از طریق مرور و تکرار خودکار است.

1000 Basic English Words is a four-book series, designed to introduce 1000 essential English words to EFL learners and to reinforce the students’ learning through the systematic recycling and review of each of these words.

Key Features:

  • Appealing photographs that illustrate each target word
  • Clear, easy to understand definitions and examples for all target words
  • Original fiction and nonfiction passages using target words in context
  • Correct pronunciation of target words indicated with phonetic symbols

جهت دریافت نسخه چاپی این مجموعه تماس بگیرید.

****

PDF Icon  فایل نمونه

****

****

هر سطح دربرگیرنده فایلهای زیر می باشد.

1000 Basic English Words

1000 Basic English Words Tests

1000 Basic English Words  Word Lists

1000 Basic English Words Writing Worksheets

1000 Basic English Words Word Tests

1000 Basic English Words  Tips ideas

1000 Basic English Words Answer Key

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.